Kto sme?

Mediálne centrum Filozofickej fakulty UKF v Nitre je multimediálne pracovisko, ktoré študentom univerzity ponúka možnosť získania praktických zručností v oblasti video a audio produkcie, postprodukcie, rozhlasového vysielania a tvorby internetového obsahu. Študenti majú možnosť získať skúsenosti zo všetkých oblastí vytvárania multimediálneho obsahu: od jeho prípravy cez spracovanie do zvukovej alebo obrazovej podoby, až po jeho zverejnenie a prezentáciu. Technické vybavenie pracoviska zodpovedá aktuálnym potrebám a neustále sa dopĺňa, a tak sú študenti pripravení do praxe v ktoromkoľvek slovenskom masmédiu.

Mediálne centrum zastrešuje produkciu univerzitného spravodajstva v audiovizuálnej podobe, produkuje záznamy z rôznych univerzitných podujatí, interaktívne prílohy k odborným monografiám publikovaným na pôde UKF a mnoho iného. Súčasťou Mediálneho centra je aj Rádio Plus vysielajúce v Nitre na frekvencií 105,9 FM, ktoré sa orientuje na obyvateľov mesta Nitra a blízkeho okolia.

Televízne štúdio

Priestory Mediálneho centra poskytujú študentom možnosti praxe v oblasti audiovizuálnej produkcie. Naše televízne štúdio umožňuje študentom vyskúšať si prácu s najmodernejšou televíznou technikou vo všetkých oblastiach: od prípravy, cez samotnú produkciu až po postprodukciu materiálu.

Next

Rozhlasové štúdio

Súčasťou Mediálneho centra je aj Rádio Plus zamerané na poskytovanie informácií z Nitry a blízkeho okolia obyvateľom mesta. Funguje od 1.7.2014 na frekvencií 105,9 FM. Priestor poskytuje aj študentom so zameraním na rozhlasovú tvorbu. Tvorba spravodajstva, moderovanie alebo technické zručnosti spojené s fungovaním rádia, to všetko je možné vyskúšať si v praxi s najmodernejším rozhlasovým systémom, ktorý používa väčščina slovenských rádií.

Next

Fotogaléria

V tejto časti môžete nájsť fotografie z aktivít konajúcich sa na pôde FF UKF, ale aj mimo nej. Pre otvorenie albumu
s fotkami stačí kliknúť na prílušnú miniatúru. Album sa otvorí na novej karte.

Videogaléria

Tu si môžete pozrieť videá z produkcie Mediálneho centra. Obsah je zoradený do štyroch zoznamov, v rámci ktorých je možné si medzi videami vyberať. V prípade záujmu môžete navštíviť aj priamo youtube Mediálneho centra.


Propagačné videá

Študentské reportáže

Záznamy

Žurnál UKF

Kontakt

Adresa: B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra
Tel: +421 37 6408 549

Riaditeľ: Mgr. Martin Kabíček
E-mail: mkabicek@ukf.sk